Zasebnost

Trgovsko podjetje Creaticon d.o.o. iz Zagreba (v nadaljevanju: Creaticon) je vodja obdelave osebnih podatkov in v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov v okviru in za potrebe svoje poslovne in pravne dejavnosti.

Creaticon posveča posebno pozornost obdelavi osebnih podatkov v skladu s temeljnimi načeli II. poglavja Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa zagotavlja zakonito, pošteno in transparentno obdelavo osebnih podatkov, ki je ustrezna, relevantna in omejena na tisto, kar je potrebno in v zvezi z nameni, za katere se podatki obdelujejo.

Creaticon praviloma ne obdeluje osebnih podatkov oseb, mlajših od 18 let. Izjemoma se v skladu z določili 8. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov lahko obdelujejo podatki osebe, ki je dopolnila 16 let, za vse ostale primere (osebe, mlajše od 16 let) pa je potrebna izrecna privolitev. zakonitega skrbnika otroka, kar mora biti jasno in nedvoumno ugotovljeno v skladu z določbami drugega odstavka 8. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Creaticon ne obdeluje osebnih podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali drugo prepričanje, sindikalno članstvo, genetske ali biometrične podatke za namen enolične identifikacije posameznika ter podatkov o spolnem življenju in spolni usmerjenosti. posameznikov.

Izjemoma in izključno na podlagi jasne, nedvoumne in izrecne privolitve subjekta lahko Creaticon obdeluje podatke v zvezi z zdravstvenim stanjem subjekta, za namene svetovanja pri izbiri izdelkov iz Creaticon obseg.

Nakup

Pri nakupu prek kanala spletne trgovine www. skintegra Creaticon obdeluje vaše osebne podatke kot kupca izdelka na podlagi sklenitve kupoprodajne pogodbe in za namene izpolnjevanja pravic in obveznosti iz sklenjene kupoprodajne pogodbe, dostave izdelkov, kot tudi za objavo na čakalna lista za želeni izdelek, ki je predviden za nakup in trenutno ni na voljo.

Osebni podatki kupcev, ki se obdelujejo so: osebno ime kupca, naslov prebivališča, naslov za dostavo izdelkov, e-poštni naslov in telefonska številka.

Prejemniki teh podatkov so:

 • pogodbeni partnerji za dostavo kupljenih izdelkov - DPD Hrvaška d.o.o. iz Sesvet, Slatinska ulica 7, General Logistics Systems Croatia d.o.o. iz Popovca, Varaždinska 116 in DHL International d.o.o., Utinjska 40, Zagreb
 • pogodbeni partner za opravljanje storitev kartičnega plačila Corvus Pay d.o.o. iz Zagreba, Buzinski prilaz 10
 • ponudnik spletne trgovine Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin, Irska
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irska
 • Klaviyo, 125 Summer St, Floor 6Boston, MA 02111, SAD

Podatki se lahko prenesejo v tretje države, in sicer v Združene države Amerike, glede na prejemnike podatkov. Več informacij o tem in ukrepih za varstvo osebnih podatkov najdete na:

Podatki o vaših prejšnjih nakupih se hranijo, podrobnosti o izdelkih, ki ste jih kupili, pa se uporabljajo za predlaganje drugih izdelkov, za katere menimo, da bi vas prav tako lahko zanimali.

Podatki se hranijo v elektronski obliki, ukrepi varstva osebnih podatkov pa se nanašajo na varnostne ukrepe IT.

 II. Registracija

Če se registrirate kot član www. skintegra .hr Creaticon obdeluje vaše osebne podatke na podlagi privolitve – dejstva, da prostovoljno odprete uporabniški račun na naši spletni strani.

Osebni podatki, ki se obdelujejo so: osebno ime, naslov bivanja, naslov za dostavo izdelkov, e-poštni naslov in telefonska številka ter podatki o rojstnem dnevu.

Namen obdelave teh podatkov je uporaba storitev, ki jih Creaticon ponuja na spletnem mestu www.skintegra.hr vključno z nakupovanjem preko spletne trgovine, sodelovanjem v programu zvestobe SK University, marketingom in za lažji dostop do internetne trgovine za nakup in dostavo izdelkov.

Prejemniki teh podatkov so:

 • pogodbeni partnerji za dostavo kupljenih izdelkov - DPD Hrvaška d.o.o. iz Sesvet, Slatinska ulica 7, General Logistics Systems Croatia d.o.o. iz Popovca, Varaždinska 116 in DHL International d.o.o., Utinjska 40, Zagreb
 • pogodbeni partner za opravljanje storitev kartičnega plačila Corvus Pay d.o.o. iz Zagreba, Buzinski prilaz 10
 • ponudnik spletne trgovine Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin, Irska
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irska
 • Klaviyo, 125 Summer St, Nadstropje 6Boston, MA 02111, ZDA

Podatki se lahko prenesejo v tretje države, in sicer v Združene države Amerike, glede na prejemnike podatkov. Več informacij o tem in ukrepih za varstvo osebnih podatkov najdete na:

Creaticon uporablja t.i Aplikacija Shopify Abandoned Checkouts, ki služi kot opomnik na začete, a ne dokončane nakupe v spletni trgovini.  

Podatki o vaših prejšnjih nakupih se hranijo in podrobnosti o izdelkih, ki ste jih kupili, se uporabljajo za predlaganje drugih izdelkov, za katere menimo, da vas bodo zanimali, in za sodelovanje v programu zvestobe SK University, ki vam prinaša številne ugodnosti. Podatki se hranijo najdlje do zaprtja uporabniškega računa ali preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov. V vsakem primeru se podatki izbrišejo v 2 letih od vaše zadnje aktivnosti na spletnem mestu.

Podatki se hranijo v elektronski obliki, ukrepi varstva osebnih podatkov pa se nanašajo na varnostne ukrepe IT.

III. Posvetovanje

Če uporabljate svetovalne storitve, Creaticon obdeluje vaše osebne podatke na podlagi vaše privolitve.

Namen obdelave teh osebnih podatkov je zagotavljanje kozmetičnih in zdravstvenih nasvetov ter priporočil izdelkov Creaticona.

Osebni podatki, ki se obdelujejo, se nanašajo na e-pošto, osebno ime, starost in podatke o zdravstvenem stanju, predvsem kože.

Podatki se hranijo najdlje do izpolnitve namena, za katerega se zbirajo, na vašo željo pa tudi prej, to je s preklicem danega soglasja. V vsakem primeru se podatki izbrišejo po preteku 2 let od opravljene storitve svetovanja. Glede na to, da se večina svetovalnih storitev izvaja preko družbenih omrežij (Facebook in Instagram), lahko sami kadarkoli izbrišete svoje podatke in vso komunikacijo.

Ti podatki niso razkriti nikomur in ni prejemnikov podatkov.

Podatki se ne prenašajo v tretje države.

Podatki se hranijo v elektronski obliki, ukrepi varovanja pa se nanašajo na varnostne ukrepe IT.

IV. Novičnik

Če se naročite na novice, potem Creaticon obdeluje vaše osebne podatke vašega e-poštnega naslova na podlagi vašega soglasja za namene trženja.

Podatki se hranijo do vaše zahteve za izbris ali vašega preklica danega soglasja.

Prejemniki teh podatkov so:

 • Klaviyo, 125 Summer St, Floor 6Boston, MA 02111, SAD

Podatki se lahko prenesejo v tretje države, in sicer v Združene države Amerike, glede na prejemnike podatkov. Več informacij o tem in ukrepih za varstvo osebnih podatkov najdete na:

Podatki se hranijo v elektronski obliki, ukrepi varovanja pa se nanašajo na varnostne ukrepe IT.

Vprašalnik in kviz

Na spletni strani www. skintegra uporablja storitve Typeform in Quiz Kit za izvajanje anket in kvizov ter za namene priporočanja izdelkov iz ponudbe Skintegra. V anketah in kvizih lahko uporabnik sodeluje popolnoma anonimno in se ne zbirajo osebni podatki, na željo pa lahko posreduje svoj elektronski naslov, v tem primeru Creaticon te osebne podatke obdeluje in uporablja za pošiljanje elektronske pošte preko prejemnika. teh podatkov - Klaviyo .

Več informacij o tem in ukrepih za varstvo osebnih podatkov najdete na:

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZANESLJIVOST SISTEMA

Creaticon izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za omogočanje učinkovite uporabe načel varstva podatkov, kot je zmanjšanje količine podatkov in vključitev zaščitnih ukrepov pri obdelavi, ki zagotavljajo, da se na integriran način obdelujejo le osebni podatki, ki so potrebni za posamezen namen obdelave. . To se odraža tudi v tem, da je posebna pozornost namenjena vprašanjem količine zbranih osebnih podatkov, obsega njihove obdelave, časa hrambe in njihove dostopnosti.

Upoštevajoč najnovejši razvoj, stroške implementacije ter naravo, obseg, kontekst in namene obdelave ter tveganje različnih stopenj verjetnosti in resnosti za pravice in svoboščine posameznikov, Creaticon izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje ustrezno stopnjo varnosti glede na tveganje. To dosežemo predvsem s stalnim spremljanjem shranjenih osebnih podatkov, obdelavo le v obsegu, ki je potreben in hranjenje osebnih podatkov le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena obdelave. Creaticon ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, na katero se lahko obrnete z vsemi vprašanji in zahtevami v zvezi z vašimi osebnimi podatki na dpo@skintegra.hr   

 

PRAVICE ANKETIRANCA – OSEBE, KATERIH OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO

Vsakdo, čigar osebni podatki se obdelujejo, ima v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • Pravica do preglednega obveščanja, komuniciranja in načinov uveljavljanja pravic
 • Pravica do dostopa do podatkov
 • Pravica do popravka podatkov
 • Pravica do izbrisa podatkov
 • Pravica do prenosljivosti podatkov
 • Pravica vložitve pritožbe
 • Pravica do omejitve obdelave podatkov
 • Pravica do ugovora zoper avtomatizirano obdelavo ali profiliranje

Prosojnost

V trenutku, ko Creaticon na kakršen koli način zbira vaše osebne podatke, vas o tem predhodno obvesti in seznani s pravno podlago obdelave osebnih podatkov, namenom obdelave osebnih podatkov, trajanjem obdelave ter vašimi pravicami v zvezi z dejstvom obdelave. vaše osebne podatke. Če bodo vaši podatki posredovani tretjim osebam, na primer za namene plačila in dostave izdelkov ali vključitve v seznam novic, boste o tem obveščeni. Če se vaši podatki prenašajo v tretje države (izven EU), potem je to za vas še posebej poudarjeno.

Pravica do dostopa do podatkov

Vsakdo, čigar osebni podatki se obdelujejo, ima pravico od Creaticona pridobiti potrditev, ali se osebni podatki, ki se nanašajo nanj, obdelujejo in, če se ti osebni podatki obdelujejo, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • izvedi obdelavo
 • kategorijami osebnih podatkov
 • prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti prejemnikom v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah
 • predvideno obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni, ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja
 • zahtevati popravek od Creaticona
 • pravica do izbrisa osebnih podatkov
 • pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov
 • pravica do ugovora glede obdelave osebnih podatkov
 • pravico do vložitve pritožbe na Agencijo za varstvo osebnih podatkov
 • če osebni podatki niso bili zbrani od vas, vse razpoložljive informacije o njihovem viru
 • ali obstaja avtomatiziran način sprejemanja odločitev, vključno z ustvarjanjem profila in, če je, informacije o vključeni logiki, pomembnosti in pričakovanih posledicah takšne obdelave

Vsakdo, čigar osebni podatki se obdelujejo, ima pravico od Creaticon zahtevati kopijo svojih osebnih podatkov, ki jih Creaticon obdeluje, in Creaticon jo bo dostavil elektronsko po tako zahtevo skozi.

Pravica do popravka

Vsakdo, čigar osebni podatki se obdelujejo, ima pravico doseči, da Creaticon popravi netočne osebne podatke, ki se nanašajo nanj.

Pravica do pozabe

Vsakdo, čigar osebni podatki se obdelujejo, ima pravico od Creaticona doseči izbris svojih osebnih podatkov, če ti osebni podatki niso več potrebni v zvezi z namenom, za katerega so bili zbrani ali kako drugače obdelani. Pravica do izbrisa osebnih podatkov se uveljavlja tudi s preklicem podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov. 

Pravica do omejitve obdelave

Vsakdo, čigar osebni podatki se obdelujejo, ima pravico od Creaticon doseči omejitev obdelave podatkov, če izpodbija točnost osebnih podatkov (za obdobje, ko je Creaticon dovoljeno za preverjanje točnosti osebnih podatkov), če je obdelava nezakonita in oseba nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, če Creaticon osebnih podatkov ne potrebuje več. za opredeljene namene obdelave, vendar jih oseba zahteva zaradi uveljavljanja, uveljavljanja ali obrambe lastnih pravnih zahtevkov, če je oseba vložila ugovor zoper obdelavo in čaka na potrditev, ali zakoniti razlogi Creaticon presega svoje razloge, navedene v ugovoru.

Pravica do prenosljivosti

Vsakdo, čigar osebni podatki se obdelujejo, ima pravico prejeti osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval družbi Creaticon, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu brez motenj s strani Creaticon, če obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Zagotovljena je pravica do neposrednega prenosa z enega upravljavca na drugega, če je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora

Vsakdo, čigar osebni podatki se obdelujejo, ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Ugovor se vloži v pisni obliki na naslov Ulica Blaža Šoštarića 10, Zagreb, tudi v elektronski obliki preko elektronske pošte. dpo@skintegra.hr in je pritožnik dolžan v reklamaciji navesti razloge za svojo pritožbo.

Od trenutka prejema pritožbe Creaticon ne bo več obdeloval osebnih podatkov, razen če za obdelavo obstajajo nujni zakoniti razlogi, ki presegajo interese, pravice in svoboščine osebe, na katero se osebni podatki nanašajo, oz. za namen vzpostavitve, izvajanja ali obrambe kakršnih koli pravnih zahtevkov.

Pravica do ugovora proti profiliranju

Vsakdo, čigar osebni podatki se obdelujejo, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki ima pravne učinke, ki se nanašajo nanj ali nanj podobno pomembno vplivajo.

POSEBNE DOLOČBE POVEZANE Z WWW.SKINTEGRA.HR

Creaticon je lastnik domene skintegra .hr in je odgovoren za vsebino, ki je na njej objavljena, kot tudi za njeno delo nasploh. Z uporabo spletne strani www. skintegra zbira določene osebne podatke samodejno prek spletnih tehnologij. Primarni namen zbiranja osebnih podatkov na spletni strani www. skintegra .hr je zagotoviti uporabniku varno in učinkovito izkušnjo ter zagotoviti storitve in funkcije, ki bolje ustrezajo potrebam in zahtevam uporabnika.

Ob obisku spletnega portala www. skintegra Creaticon obdeluje osebne podatke na podlagi vašega obiska spletne strani.

Osebni podatki, ki se obdelujejo, so piškotki, naslov IP in spletni svetilniki. Omenjeni osebni podatki se obdelujejo izključno kot t.i zbirnih podatkov, torej na podlagi podatkov piškotkov, IP naslovov in spletnih svetilnikov, ni vezan na določeno osebo in Creaticon na podlagi teh podatkov ne pozna identitete osebe, ki je dostopala do določene spletne strani.

Tako imenovani. »cookie« tehnologija se uporablja za izboljšanje kakovosti uporabe in zbiranje podatkov za statistično poročanje na spletnem mestu. Tehnologija piškotkov ne shranjuje posameznega e-poštnega naslova ali kakršnih koli osebnih podatkov o uporabniku. Piškotek je majhna enota informacij, poslana s spletne strani, ki jo brskalnik uporabnikovega računalnika shrani na uporabnikov trdi disk. Vsebuje informacije, ki jih lahko potrebuje www. skintegra .hr za personalizacijo uporabniške izkušnje (npr. vrtenje slik na domači strani skintegra .hr) in zbiranje statističnih podatkov o spletnem mestu, kot so strani, ki so obiskane, kaj se z njih prenaša, ime internetne domene. ponudnik dostopa in državo, iz katere uporabniki oziroma obiskovalci prihajajo, ter naslove strani, ki so obiskane neposredno pred ali po obisku www. skintegra .hr. Nobeden od navedenih podatkov ni povezan z uporabnikom osebno, temveč se meri le v agregirani obliki, kot zbirni podatek. Kljub temu in zaradi maksimalne zaščite in varnosti lahko uporabnik, če tako želi, išče in uporablja spletno mesto www. skintegra .hr in brez tehnologije "piškotkov", tako da nastavite svoj internetni brskalnik tako, da zavrača vse piškotke ali s predhodnim obvestilom, ko je določen piškotek nastavljen.

Obvezni piškotki so nujni za delovanje vsake spletne strani in brez njih uporaba spletne strani ni mogoča. Analitični, statistični in marketinški piškotki ter piškotki za ponovno ciljanje se zbirajo izključno na podlagi privolitve posameznega anketiranca.

Namen obdelave teh podatkov je delovanje posamezne spletne strani, analitika in statistika obiskanosti spletnega portala ter marketing.

Prejemniki teh podatkov so: Google Analytics, Facebook Pixel. 

Podatki se prenašajo v tretje države, in sicer v Združene države Amerike, glede prejemnikov pa Google Analytics in Facebook Pixel.

Podatki o piškotkih se nahajajo na računalniku osebe, ki je dostopala do spletne strani in se shranjujejo glede na nastavitve, ki jih je vsaka oseba nastavila na svojem računalniku, in jih lahko uporabnik računalnika kadarkoli izbriše.

Podatki o IP naslovih so shranjeni v računalniškem sistemu Creaticona kot del oddanega naročila in se hranijo tako dolgo, dokler je naročilo shranjeno oziroma dokler uporabnik sam ne zahteva izbrisa.

Creaticon preko www. skintegra .hr lahko zbira IP naslove za namen upravljanja sistema, diagnozo težav s strežnikom in zbiranje zbirnih informacij (na primer, koliko obiskovalcev se je prijavilo na www. skintegra .hr). Ko uporabnik obišče določeno spletno mesto na naslovu www. strežniki skintegra .hr beležijo IP naslov uporabnika. Naslov IP je številka, ki je samodejno dodeljena računalniku, ki ga uporabnik uporablja za uporabo interneta. 

Creaticon uporablja t.i »web beacons« (internetne oznake) z namenom oglaševanja, krepitve e-poštnega oglaševanja in evidence uporabe strani skintegra . Tretje osebe se uporabljajo za upravljanje spletnih svetilnikov in podatkov, zbranih prek njih. Spletni svetilniki ne shranjujejo posameznih e-poštnih naslovov uporabnikov www. skintegra niti nobenih osebnih podatkov. Spletni svetilniki (čisti GIF) so nevidne datoteke na internetnih straneh, ki jih uporabnik obišče, komunicirajo z računalnikom uporabnika www. skintegra , da bi med drugim ugotovili, ali je ta uporabnik že bil na tej strani oziroma ali si je ogledal določen oglas.

Pri plačevanju v spletni trgovini se uporablja CorvusPay - napreden sistem za varno sprejemanje plačilnih kartic preko interneta.

CorvusPay zagotavlja popolno zaupnost podatkov o kartici od trenutka vnosa v CorvusPay plačilni obrazec. Podatki o plačilu se šifrirano prenašajo iz uporabnikovega spletnega brskalnika v banko izdajateljico kartice. Trgovina Creaticon nikoli ne pride v stik s celotnimi podatki o plačilni kartici uporabnika. Prav tako so podatki nedostopni tudi zaposlenim v sistemu CorvusPay. Izolirano jedro neodvisno prenaša in upravlja občutljive podatke ter jih ohranja popolnoma varne. Obrazec za vnos plačilnih podatkov je zavarovan s transportno kodo SSL najvišje zanesljivosti. Vsi shranjeni podatki so dodatno zaščiteni s šifriranjem s kriptografsko napravo, certificirano po standardu FIPS 140-2 Level 3. CorvusPay izpolnjuje vse zahteve glede varnosti spletnega plačevanja, ki jih predpisujejo vodilne kartične znamke, to pomeni, da deluje v skladu z normo - PCI DSS Level 1 - najvišjim varnostnim standardom kartične industrije. Pri plačevanju s karticami, ki so vključene v program 3-D Secure, banka uporabnika poleg veljavnosti same kartice potrdi tudi identiteto uporabnika s pomočjo tokena ali gesla. Podjetje Corvus Info d.o.o. vse zbrane podatke obravnava kot bančno skrivnost in jih temu primerno tudi obravnava. Podatki se uporabljajo izključno za namene, za katere so namenjeni. Osebni podatki so popolnoma varni, njihovo zasebnost pa zagotavljajo najsodobnejši zaščitni mehanizmi. Zbirajo se le podatki, ki so potrebni za opravljanje dela v skladu s predpisanimi zahtevnimi postopki za spletno plačevanje. Varnostni nadzor in operativni postopki, ki se uporabljajo za Creaticonovo infrastrukturo, zagotavljajo takojšnjo zanesljivost sistema CorvusPay. Poleg tega s strogim nadzorom dostopa, rednim varnostnim nadzorom in poglobljenimi pregledi za preprečevanje ranljivosti omrežja ter načrtnim izvajanjem določil o informacijski varnosti trajno vzdržujejo in izboljšujejo raven varnosti sistema z varovanjem podatkov uporabniških kartic.

Dodatni ukrepi za zaščito osebnih podatkov, ki jih Creaticon uporablja, so šifrirana povezava s spletnim mestom, Aksimet in CAPTCHA preverjanje za preprečevanje neželene pošte ter šifrirana komunikacija s poštnim strežnikom.

VARSTVENI PROGRAMI

 Jamsto sigurne online kupnjeDinersMasterCardVISA