Zagrebško podjetje Creaticon d.o.o. (Creaticon) je upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, kar pomeni, da v vlogi upravljavca določa, kako in zakaj obdeluje osebne podatke v zvezi s svojim poslovanjem in transakcijami.

Podjetje Creaticon posebno pozornost namenja obdelavi osebnih podatkov v skladu z glavnimi načeli, določenimi v poglavju II Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa zagotavljanju zakonite, poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov, ki je ustrezna, relevantna in omejena na to, kar je potrebno za namene, za katere se ti podatki obdelujejo. 

Podjetje Creaticon praviloma ne obdeluje osebnih podatkov oseb, mlajših od 18 let. V skladu s členom 8 Splošne uredbe o varstvu podatkov se lahko podatki osebe, ki je dopolnila 16 let, obdelujejo le v izjemnih primerih, za vse druge primere (osebe, mlajše od 16 let) pa je potrebno izrecno soglasje zakonitega skrbnika otroka, ki mora biti podano jasno in nedvoumno v skladu z 2. odstavkom člena 8 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Podjetje Creaticon ne obdeluje osebnih podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično, versko ali drugo pripadnost ali članstvo v sindikatu, genetskih ali biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije, ali podatkov o spolnem življenju in spolni usmerjenosti posameznikov.

Podjetje Creaticon lahko obdeluje podatke, povezane z vašim zdravjem, da bi vas obvestilo o vaši izbiri pri brskanju po izdelkih iz nabora podjetja Creaticon, in sicer le v izjemnih primerih, ko ste za to podali jasno, nedvoumno in izrecno soglasje.

I. NAKUP

Ko opravljate nakupe na spletni strani www.skintegra.si, podjetje Creaticon obdeluje vaše osebne podatke na podlagi vašega nakupa (ki predstavlja prodajno pogodbo), da vam omogoči uveljavljanje vaših potrošniških pravic in obveznosti, ki izhajajo iz vašega nakupa, ter dostavo vašega izdelka, in da vas umesti na čakalno listo, če je izdelek treba naknadno naročiti.

V takih primerih pridobimo vaše ime, naslov za izstavitev računa, naslov za dostavo, e-poštni naslov in telefonsko številko.

Te podatke pošljemo:

 • našim poslovnim partnerjem, ki vam dostavljajo kupljene izdelke – General Logistics Systems Croatia d.o.o., s sedežem v Popovcu, Varaždinska 116, DPD Croatia d.o.o. s sedežem v Zagreb-Sesvete, Slatinska 7 in DHL International d.o.o., s sedežem v Zagrebu, Utinjska 40,
 • našemu poslovnemu partnerju, ki opravlja storitve kartičnega plačevanja –Corvus Pay d.o.o., s sedežem v Zagrebu, Buzinski prilaz 10 in Viva Payment Services Societe Anonyme s sedežem v Marousi, 18-20 Amaroussiou - Chalandriou street, 15125
 • ponudniku elektronskega poslovanja – Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin, Irska
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor Dublin 2, Irska
 • Klaviyo, 125 Summer St, Floor 6, Boston, MA 02111, ZDA

Podatki se lahko prenesejo v tretje države, in sicer k tretjim osebam v Združenih državah Amerike, kar je odvisno od tega, kdo so prejemniki podatkov. Za več podrobnosti o tem in o ukrepih za varstvo osebnih podatkov kliknite to povezavo: 

 • https://policies.google.com/privacy?hl=en_US#enforcement
 • https://www.facebook.com/about/privacy
 • https://www.klaviyo.com/legal/privacy
 • https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy

Podatke o vaši zgodovini nakupov in podrobnosti o izdelkih, ki ste jih predhodno kupili, bomo shranili, da vam zagotovimo informacije, ki vam bodo lahko v pomoč pri vaših prihodnjih nakupih, in vas usmerimo na izdelke, ki bi vas lahko zanimali.

Podatki se shranjujejo v elektronski obliki in so predmet ukrepov za varstvo osebnih podatkov, in sicer ukrepov za varnost informacij.

II. REGISTRACIJA

Če se registrirate kot član www.skintegra.si, podjetje Creaticon obdeluje vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja, tj. dejstva, da ste se odločili, da boste odprli račun na naši spletni strani.

Zbiramo naslednje podatke: vaše ime, naslov za izstavitev računa, naslov za dostavo, e-poštni naslov, telefonsko številko in datum vašega rojstva.

Podatki se obdelujejo zato, da se vam tako omogoči uporaba storitev, ki jih ponuja podjetje Creaticon na spletni strani www.skintegra.si (vključno s spletnim nakupovanjem), za sodelovanje v programu zvestobe in oglaševalskih kampanjah SK University ter za lažji dostop do spletne trgovine za dokončanje nakupa in dostavo izdelkov.

Te podatke posredujemo:

 • našim poslovnim partnerjem, ki dostavljajo kupljene izdelke – General Logistics Systems Croatia d.o.o., s sedežem v Popovcu, DPD Croatia d.o.o. s sedežem v Zagreb-Sesvete, Slatinska 7, Varaždinska 116,  in DHL International d.o.o., Utinjska 40, Zagreb
 • našemu poslovnemu partnerju, ki opravlja storitve kartičnega plačevanja –Corvus Pay d.o.o., s sedežem v Zagrebu, Buzinski prilaz 10 in Viva Payment Services Societe Anonyme s sedežem v Marousi, 18-20 Amaroussiou - Chalandriou street, 15125
 • ponudniku elektronskega poslovanja – Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin, Irska
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor Dublin 2, Irska
 • Klaviyo, 125 Summer St, Floor 6, Boston, MA 02111, ZDA

Podatki se lahko prenesejo v tretje države, in sicer k tretjim osebam v Združenih državah Amerike, kar je odvisno od tega, kdo so prejemniki podatkov. Za več podrobnosti o tem in o ukrepih za varstvo osebnih podatkov kliknite to povezavo:

 •  https://policies.google.com/privacy?hl=en_US#enforcement
 •  https://www.facebook.com/about/privacy
 • https://www.klaviyo.com/legal/privacy
 • https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy

Podjetje Creaticon uporablja aplikacijo Shopify Abandoned Checkouts za pošiljanje opomnikov o nakupih v spletni trgovini, ki ste jih začeli izvajati, a jih še niste zaključili.

Podatke o vaši zgodovini nakupov in podrobnosti o izdelkih, ki ste jih predhodno kupili, bomo shranili, da vam zagotovimo informacije, ki vam bodo lahko v pomoč pri vaših prihodnjih nakupih, vas usmerimo na izdelke, ki bi vas lahko zanimali, in vam omogočimo sodelovanje v programu zvestobe SK University, ki nudi številne ugodnosti. Podatke bomo hranili do zaprtja uporabniškega računa ali do preklica soglasja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. V vsakem primeru se podatki izbrišejo v roku 2 let od vaše zadnje dejavnosti na spletni strani.

Podatki se shranjujejo v elektronski obliki in so predmet ukrepov za varstvo osebnih podatkov, in sicer ukrepov za varnost informacij.

III. POSVETOVANJE

Če uporabljate svetovalne storitve, podjetje Creaticon obdeluje vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja.

Osebni podatki se obdelujejo, da se tako poenostavi zagotavljanje kozmetičnih in zdravstvenih nasvetov ter priporočil za izdelke podjetja Creaticon. 

Osebni podatki, ki jih zbiramo, so vaš e-poštni naslov, ime, starost in informacije o vašem zdravju, zlasti o zdravju vaše kože. 

Podatki se po preklicu soglasja ne hranijo več, v vsakem primeru pa se ne hranijo po tem, ko je bil dosežen namen zbiranja podatkov. V vsakem primeru se podatki izbrišejo po preteku 2 let od opravljenih svetovalnih storitev. Ker se večina svetovalnih storitev zagotavlja prek socialnih omrežij (Facebook in Instagram), lahko kadarkoli izbrišete svoje podatke in celotno korespondenco.

Ti podatki se ne razkrivajo nikomur in se ne prenašajo na nobene druge prejemnike. 

Podatki se ne prenašajo v tretje države.

Podatki se shranjujejo v elektronski obliki in so predmet ukrepov za varstvo, in sicer ukrepov za varnost informacij.

IV. NOVICE

Če se naročite na prejemanje naših novic, podjetje Creaticon obdeluje informacije o vašem osebnem e-poštnem naslovu na podlagi vašega soglasja, ki ste ga podali za namene trženja.

Podatki se hranijo, dokler ne zaprosite za njihov izbris ali dokler ne prekličete soglasja.

Te podatke posredujemo:

 • Klaviyo, 125 Summer St, Floor 6, Boston, MA 02111, ZDA

Podatki se lahko prenesejo v tretje države, in sicer k tretjim osebam v Združenih državah Amerike, kar je odvisno od tega, kdo so prejemniki podatkov. Za več podrobnosti o tem in o ukrepih za varstvo osebnih podatkov kliknite to povezavo:

 • https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement

Podatki se shranjujejo v elektronski obliki in so predmet ukrepov za varstvo, in sicer ukrepov za varnost informacij.

V. ANKETE IN KVIZ

Na spletni strani www.skintegra.si uporabljamo storitve Typeform za izvajanje anket in kvizov, prek katerih priporočamo izdelke iz nabora izdelkov znamke Skintegra. V anketah in kvizih lahko sodelujete popolnoma anonimno (v tem primeru se osebni podatki ne zbirajo). Morda pa nam boste želeli posredovati podatke o svojem e-poštnem naslovu: v tem primeru podjetje Creaticon obdeluje te osebne podatke in jih uporablja za pošiljanje e-poštnih sporočil prek prejemnika podatkov, tj. Klaviyo. 

Za več podrobnosti o tem in o ukrepih za varstvo osebnih podatkov kliknite to povezavo:

 • https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/
 • https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement

VARNOST OSEBNIH PODATKOV IN ZANESLJIVOST SISTEMA

Podjetje Creaticon izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki omogočajo učinkovito uporabo načel varstva podatkov, in sicer z namenom zmanjšanja količine podatkov in vključitve potrebnih zaščitnih ukrepov v postopek obdelave, da se zagotovi, da se obdelujejo le osebni podatki, ki so potrebni za določen namen obdelave. To se odraža tudi v dejstvu, da je posebna pozornost namenjena količini zbranih osebnih podatkov, obsegu njihove obdelave, obdobju njihovega skladiščenja in njihovi dostopnosti.

Podjetje Creaticon bo, ob upoštevanju stanja tehnike, stroškov izvajanja in narave, obsega, konteksta in namena obdelave, pa tudi verjetnosti tveganja, da se pravice in svoboščine fizične osebe spremenijo, izvedlo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev stopnje varnosti, ki ustreza tveganju. To se doseže predvsem s stalnim spremljanjem shranjenih osebnih podatkov, z obdelavo podatkov le v potrebnem obsegu in s shranjevanjem osebnih podatkov le v obsegu, ki je potreben za doseganje namena obdelave. Podjetje Creaticon je imenovalo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, s katero lahko stopite v stik glede vseh vprašanj in zahtev, povezanih z vašimi osebnimi podatki, prek e-poštnega naslova dpo@skintegra.com

PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI 

Vsaka oseba, katere osebni podatki se obdelujejo, ima v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • Pravica do preglednega obveščanja, komuniciranja in načinov uveljavljanja svojih pravic
 • Pravica do dostopa do podatkov
 • Pravica do popravka podatkov
 • Pravica do izbrisa podatkov
 • Pravica do prenosljivosti podatkov
 • Pravica do ugovora
 • Pravica do omejitve obdelave podatkov
 • Pravica do ugovora avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov ali oblikovanju profilov

PREGLEDNOST

Kadar podjetje Creaticon na kakršen koli način zbira vaše osebne podatke, vas o tem vnaprej obvesti in vas obvesti tudi o pravni podlagi za obdelavo osebnih podatkov, namenu obdelave osebnih podatkov, trajanju obdelave in vaših pravicah v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Če bodo vaši podatki posredovani tretjim osebam (npr. za plačilo in dostavo izdelkov ali v primeru, da se naročite na prejemanje naših novic), boste o tem obveščeni. Če bodo vaši podatki preneseni v tretje države (države, ki niso članice EU), boste o tem obveščeni.

PRAVICA DO DOSTOPA DO PODATKOV

Vsaka oseba, katere osebni podatki se obdelujejo, ima pravico do tega, da s strani podjetja Creaticon pridobi potrditev, ali se njihovi osebni podatki obdelujejo, in če se, ima pravico, da pridobi dostop do osebnih podatkov ter do naslednjih informacij: 

 • nameni obdelave
 • vrste predmetnih osebnih podatkov
 • uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja
 • pravica do tega, da od podjetja Creaticon zahteva popravek osebnih podatkov
 • pravica do izbrisa osebnih podatkov
 • pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov
 • pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov
 • pravica do vložitve pritožbe pri Agenciji za varstvo osebnih podatkov
 • če osebni podatki niso bili pridobljeni od vas, vse razpoložljive informacije o njihovem viru
 • ali obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Vsaka oseba, katere osebni podatki se obdelujejo, ima pravico do tega, da s strani podjetja Creaticon pridobi kopijo svojih osebnih podatkov, ki se obdelujejo, podjetje Creaticon pa ji bo na takšno zahtevo izročilo tovrstne podatke v elektronski obliki.

PRAVICA DO POPRAVKA

Vsaka oseba, katere osebni podatki se obdelujejo, ima pravico do tega, da podjetje Creaticon popravi netočne osebne podatke, ki se nanašajo nanjo. 

PRAVICA DO POZABE 

Vsaka oseba, katere osebni podatki se obdelujejo, ima pravico do tega, da podjetje Creaticon izbriše njene osebne podatke, če osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani. Pravica do izbrisa osebnih podatkov se uveljavlja tudi z umikom soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

Vsaka oseba, katere osebni podatki se obdelujejo, ima pravico, da od podjetja Creaticon zahteva, da omeji obdelavo v naslednjih primerih: če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov (za obdobje, ki podjetju Creaticon omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov); če je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; če podjetje Creaticon osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarjal obdelavi, dokler se preverja, ali zakoniti razlogi podjetja Creaticon prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

Oseba, katere osebni podatki se obdelujejo, ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredovala podjetju Creaticon, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje Creaticon pri tem oviralo, kadar obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi ali se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca do drugega, kadar je to tehnično izvedljivo.

PRAVICA DO UGOVORA

Vsaka oseba, katere osebni podatki se obdelujejo, ima pravico do tega, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo.

Ugovor je treba vložiti v pisni obliki in ga poslati na naslov Ulica Blaža Šoštarića 10, Zagreb, ali po elektronski pošti na naslov dpo@skintegra.com, pri čemer mora oseba, ki vloži ugovor, navesti razloge za svoj ugovor.

Ko bomo prejeli ugovor, bo podjetje Creaticon prenehalo obdelovati osebne podatke, razen če lahko dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali z namenom uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.

PRAVICA DO NASPROTOVANJA OBLIKOVANJU PROFILOV

Vsaka oseba, katere osebni podatki se obdelujejo, ima pravico, da ni podvržena odločitvi, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima zanjo pravne učinke ali podobno pomembno vpliva nanjo.

POSEBNE DOLOČBE V ZVEZI S SPLETNIM MESTOM WWW.SKINTEGRA.SI

Podjetje Creaticon je lastnik domene skintegra.com in je odgovorno za vsebino, objavljeno na spletnem mestu, ter tudi za njegovo splošno delovanje. Z uporabo spletnega mesta www.skintegra.com se določeni osebni podatki samodejno zbirajo s pomočjo spletnih tehnologij. Glavni namen zbiranja osebnih podatkov na spletnem mestu www.skintegra.si je zagotoviti uporabniku varno in učinkovito izkušnjo ter poskrbeti za izvajanje storitev in funkcij, ki bolje ustrezajo potrebam in zahtevam uporabnika.

Ko obiščete spletno mesto www.skintegra.si, podjetje Creaticon obdeluje osebne podatke na podlagi dejstva, da ste obiskali spletno mesto.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo, so piškotki, naslovi IP in spletni svetilniki. Ti osebni podatki se obdelujejo izključno kot zbirni podatki, tj. podatki, ki jih ni mogoče individualno identificirati na podlagi piškotkov, naslovov IP in spletnih svetilnikov, kar pomeni, da podjetje Creaticon ne pozna identitete osebe, ki je dostopala do določenega spletnega mesta.

Namen piškotkov je izboljšanje uporabniške izkušnje in zbiranje podatkov za statistično poročanje na spletnem mestu. Piškotki ne vsebujejo posameznih e-poštnih naslovov ali kakršnih koli osebnih podatkov o uporabniku. Piškotek je majhna enota informacij, ki jo pošlje spletno mesto in ki jo vaš brskalnik shrani na vaš trdi disk. Vsebuje informacije, ki jih bo spletno mesto www.skintegra.com morda potrebovalo za prilagoditev uporabniške izkušnje (npr. vrtljive slike na domači strani skintegra.com), in zbiranje statističnih podatkov o spletni strani, kot so obiskane strani, vsebina, prenesena z njih, ime domene ponudnika internetnega dostopa in država izvora uporabnika ali obiskovalca ter naslovi strani, ki so jih obiskovalci obiskali neposredno pred ali po obisku spletnega mesta www.skintegra.com. Zgoraj navedeni podatki niso individualno prepoznavni podatki – zbirajo se le v zbirni obliki. Kljub temu lahko, če to želite, za zagotavljanje kar največje stopnje varnosti in zaščite poiščete in uporabljate spletno mesto www.skintegra.com brez piškotkov, in sicer tako, da enostavno konfigurirate spletni brskalnik tako, da zavrne vse piškotke ali pa prikaže predhodno obvestilo za vsak piškotek.

Obvezni piškotki so nujni za delovanje vsakega spletnega mesta, ki ga brez njih ne boste mogli uporabljati. Analitični, statistični in tržni piškotki ter piškotki za ponovno ciljanje se zbirajo le, če ste za to podali svoje soglasje.

Te podatke obdelujemo, da omogočimo delovanje vsakega spletnega mesta, izvedemo analizo prometa in statistiko, ter za tržne namene.

Prejemnika teh podatkov sta Google Analytics in Facebook Pixel.

Podatki se prenesejo v tretje države, natančneje v Google Analytics in Facebook Pixel v ZDA.

Podatki o piškotkih so shranjeni v računalniku osebe, ki je dostopala do spletnega mesta, glede na posamezne nastavitve, in jih lahko uporabnik računalnika kadar koli izbriše.

Naslovi IP so shranjeni v računalniškem sistemu podjetja Creaticon kot del naročila, in sicer tako dolgo, dokler so shranjena tudi naročila ali dokler uporabnik ne zahteva izbrisa.

Prek spletnega mesta www.skintegra.si lahko podjetje Creaticon zbira naslove IP za upravljanje sistemov, diagnosticiranje težav s strežnikom in zbiranje zbirnih podatkov (npr. da bi ugotovilo, koliko obiskovalcev se je registriralo na spletnem mestu www.skintegra.com). Ko uporabnik obišče določeno spletno stran na spletnem mestu www.skintegra.com, strežniki zabeležijo uporabnikov naslov IP. Naslov IP je številka, ki se samodejno dodeli uporabnikovemu računalniku, ko je ta na spletu. 

Podjetje Creaticon uporablja spletne svetilnike za oglaševalske namene, za krepitev e-poštnega oglaševanja in za spremljanje prometa na spletnem mestu skintegra.com. Spletne svetilnike in podatke, zbrane na tak način, nam pomagajo upravljati tretje osebe. Spletni svetilniki ne shranjujejo posameznih e-poštnih naslovov obiskovalcev spletnega mesta www.skintegra.com ali kakršnih koli osebnih podatkov. Spletni svetilniki (clear GIFs) so nevidne datoteke na spletnih straneh, ki jih obiščete, in ki komunicirajo z vašim računalnikom, da med drugim ugotovijo, ali ste to stran prej že obiskali ali ste si že ogledali določen oglas.

Podatki se shranjujejo v elektronski obliki in so predmet ukrepov za varstvo, in sicer ukrepov za varnost informacij.

Storitev CorvusPay uporabljamo za omogočanje spletnih nakupov. CorvusPay je napreden sistem za varno obdelavo kartičnih plačil na spletu.

CorvusPay zagotavlja popolno zaupnost podatkov imetnika kartice od trenutka, ko se podatki vnesejo v obrazec za plačilo CorvusPay. Podatki o plačilu so šifrirani in jih vaš spletni brskalnik posreduje banki, ki je izdala kartico. Trgovina podjetja Creaticon v nobenem trenutku ne more dostopati do celotnega nabora podatkov imetnika kartice. Poleg tega dostopa do takšnih podatkov nimajo niti zaposleni v podjetju CorvusPay. Izolirano jedro samostojno prenaša in upravlja občutljive podatke, hkrati pa skrbi za to, da ostanejo popolnoma varni. Obrazec za plačilo, ki ga morate izpolniti, je zavarovan z najvišjim protokolom SSL. Vsi podatki so dodatno zaščiteni s šifriranjem, ki ga omogoča kriptografski modul, skladen s standardom FIPS 140-2 Level 3. Podjetje CorvusPay izpolnjuje vse zahteve v zvezi z varnostjo spletnih plačil, ki jih predpisujejo vodilne blagovne znamke kartic, kar pomeni, da deluje v skladu s PCI DSS Level 1, najvišjim varnostnim standardom v industriji plačilnih kartic. Pri uporabi plačilnih kartic, vključenih v 3-D Secure program, vaša banka ne preveri le veljavnosti kartice, temveč tudi vašo identiteto, in sicer tako, da od vas zahteva ID žetona ali geslo. Podjetje Corvus Info d.o.o. za vse podatke, ki jih zbira, uporablja načelo bančne tajnosti. Podatki se uporabljajo samo za predvidene namene. Osebni podatki so popolnoma varni, njihova zasebnost pa je zagotovljena z najsodobnejšimi varnostnimi mehanizmi. Zbirajo se samo podatki, s katerimi se je treba seznaniti v skladu z zakonskimi zahtevami, ki veljajo za spletna plačila. Varnostni nadzor in operativni postopki, ki se uporabljajo za infrastrukturo podjetja Creaticon, zagotavljajo takojšnjo zanesljivost sistema CorvusPay. Poleg tega z ohranjanjem strogega nadzora dostopa, rednim spremljanjem varnosti in poglobljenimi pregledi za preprečevanje ranljivosti omrežja ter izvajanjem določb o varnosti informacij nenehno ohranjajo in izboljšujejo raven varnosti sistema, zasnovanega za zaščito podatkov imetnikov kartic.

Podjetje Creaticon uporablja dodatne ukrepe za zaščito vaše zasebnosti – uporabljamo šifrirano povezavo do spletnega mesta ter preverjanja Aksimet in CAPTCHA, s katerima preprečimo pošiljanje neželene pošte (»spam-a«), in šifrirano komunikacijo s poštnim strežnikom.